jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 14:18 UTC
publikováno: 2018–10–10 | 09:00 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Kurz: Letecká meteorologie 002
Mezinárodní standardní atmosféra ICAO (zkratka ISA, International Standard Atmosphere) je model atmosféry, který co možná nejblíže aproximuje reálné poměry v atmosféře. Ta je velmi komplexní, tzn. žádný model nemůže popsat aktuální stav atmosféry zcela dokonale. Jiné řešení, než využití průměrných hodnot, se však nenabízí. ISA je soubor dat meteorologických prvků, pro které přesně platí stavová rovnice (ρ=p/RT) a základní rovnice hydrostatické rovnováhy (p=-ρgz). Všechny hodnoty jsou v určité geopotenciální výšce konstantní — např. teplota vzduchu v úrovni střední hladiny moře je 15 °C, tlak vzduchu je zde 1013.25 hPa, hustota vzduchu 1.225 kg.m-3. V dané vrstvě atmosféry jsou také konstantní vertikální gradienty meteorologických prvků, např. v troposféře je vertikální gradient teploty vzduchu -0.0065 K.m-1.
.