jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 14:58 UTC
publikováno: 2019–01–16 | 11:35 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Video: Změny geomagnetického pole
Krátký videoblog s komentářem ke změnám geomagnetického pole, které se odehrávají v nápadně vyšší intenzitě od r. 2016 a kvůli kterým musí být revidován geomagnetický model Země.