jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 13:30 UTC
publikováno: 2019–11–12 | 18:58 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Slunce: Dlouhé minimum činnosti
Pokud preferujete období minima sluneční činnosti, je tu dobrá zpráva: Jedna z prognóz, prezentovaných na výročním workshopu expertů NOAA, ukazuje, že aktuální období minima bude trvat několik let. Pokud jsou výsledky modelování správné, bude minimum počtu slunečních skvrn ležet v období července 2019 a září 2020.

"Předpokládáme, že nadcházející sluneční cyklus 25 bude velmi podobný končícímu cyklu 24: ploché, nevýrazné maximum, kterému předchází dlouhé a hluboké minimum," sdělila na panelu expertů Lisa Upton, zabývající se fyzikou ve Space System Research.
Solární cyklus je jako kyvadlo, které pendluje mezi maximy a minimy počtu slunečních skvrn s periodou 11 let nebo přibližně takovou. Vědci sledují tyto cykly od 19. století, kdy byly zjištěny. Ovšem ne všechny cykly jsou pravidelně stejné. Některé jsou výraznější, s velkým počtem slunečních skvrn a výraznými slunečními erupcemi; právě kosmický věk přišel v době velkého rozvoje sluneční činnosti. Jiné cykly jsou slabé, jako ten končící 24., který vrcholil v letech 2012-2014 s poměrně malou aktivitou.

.
"Na obrázku vidíme," říká Upton "předchozí poslední minimum a také kde se nacházíme na časové ose vzhledem k nadcházejícímu minimu.".
"Jak je vidět, ještě jsme nedosáhli nejnižších hodnot posledního probíhajícího cyklu, kde předpokládáme několik po sobě jdoucích měsíců zcela bez slunečních skvrn. Vědecký panel očekává toto minimum v době mezi současností a koncem roku 2020."

V posledních rocích probíhal internetový diskusní šum o tom, že dlouhotrvající hluboká minima, jakým bylo např. Maunderovo minimum v 17. století, se promítají také do průběhu klimatu a mohou ovlivňovat tepelný režim atmosféry a klimatické změny. To ale vědecký panel nepotvrzuje.

"Nyní nemáme žádnou indikaci, že by současné sluneční minimum směřovalo k podobnému jevu, jakým bylo Maunderovo minimum," říká Lisa Upton. Solární minimum bude hluboké, ale ne tak, jako bylo to Maunderovo.

Panel předpovídá nevýrazný 25. cyklus. Co to znamená? Když se řekne, že cyklus je nevýrazný, je to stejné, jako když se řekne "nevýrazná hurikánová sezóna". Jinak řečeno, nedají se vyloučit ojedinělé sluneční bouře. Jinak řečeno, pokud se bude blížit sluneční bouře, můžeme se na ni připravit. 24. sluneční cyklus přinesl několik výronů třídy X, dokonce z toho pramenilo i několik fyzikálních událostí na Zemi (Ground Level Event, GLE), když částice slunečního větru zasáhly naši planetu, a nadcházející 25. cyklus může způsobit totéž v průběhu 4 až 5 roků. .
Ovšem zatím jsme v období minima. To je dalece neprozkoumaná oblast slunečního cyklu. Mnoho lidí si myslí, že to přináší nudný klid. Ve skutečnosti se kosmické počasí ubírá pozoruhodnými cestami. Například když magnetické pole Slunce slábne, vznikají "díry" ve sluneční fotosféře. Vznikají proudy částic, které letí (také) směrem k Zemi a "cloumají" jejím magnetickým polem. Polární záře se udržují i v období neexistence slunečních skvrn. Někteří pozorovatelé věří, že polární záře v době slunečních minim mají jinou barevnou paletu, posunutou více do růžova.

Slabší sluneční magnetické pole umožňuje větší přístup kosmického záření do naší sluneční soustavy. Vysoce energetické částice, přicházející z dalekého vesmíru, penetrují zemskou atmosféru s ohromným množstvím možných efektů a vlivů, mění elektrické vlastnosti atmosféry a přinášejí značné dávky radiace pro lidi ve vysoko letících letadlech.

Konečně, Slunce září méně, doslova je mírně tmavší, obzvláště v oboru ultrafialového záření. To má za následek ochlazení horní atmosféry Země, která se tak komprimuje a dané tlakové hladiny se posouvají do nižších výšek. Tím se snižuje například aerodynamický odpor, který je měřitelný i ve výškách letu družic kolem Země. Zajímavým důsledkem je to, že zatímco v období extrahované atmosféry v době slunečního maxima řada vysloužilých družic vlivem aerodynamického odporu klesá a nakonec zanikne v nižších vrstvách atmosféry, nyní, v době minima, tyto družice krouží dál — na oběžné dráze se doslova hromadí kosmické harampádí. Období minima sluneční činnosti je tak z tohoto hlediska horší a obtížnější.

Zdroj: https://spaceweatherarchive.com/2019/04/10/experts-predict-the-solar-cycle/

Překlad: Petr Dvořák.