jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 15:02 UTC
publikováno: 2020–01–03 | 08:17 UTC
autor článku: Petr Dvořák
2019: Teplotně nadprůměrný
Rok 2019 byl v České republice, podobně jako dlouhá řada předchozích roků, teplotně nadprůměrný. S výjimkou května byla ve všech měsících kladná odchylka od dlouhodobého teplotního průměru. Pro celou Zemi byly kladné odchylky ve všech 12 měsících. Ve střední Evropě byly odchylky vzhledem k referenčnímu období 1981-2010 přibližně takovéto: leden +0,6 °C, únor +3,5 °C, březen +2,8 °C, duben +1,9 °C, květen -1,6 °C, červen +4,2 °C, červenec +1 °C, srpen +1,6 °C, září +0,7 °C, říjen +2 °C, listopad +1,5 °C a prosinec +3 °C.
.
Podle klimatologických modelů by měl být také rok 2020 v podstatě celý teplotně nadprůměrný, jak globálně, tak lokálně v evropském regionu. V Česku je reliktní vláhový deficit, který byl v roce 2019 mírně snížen. Rok 2020 by měl být srážkově blízko normálu nebo podnormální, je tedy předpoklad dalšího snižování srážkového a vláhového deficitu. .