jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 13:19 UTC
publikováno: 2020–01–23 | 11:17 UTC
autor článku: Evan Gough, Universe Today
Astrofyzika: Gravitační vlny z oblasti Betelgeuse
Gravitační vlny jsou způsobovány hmotovými kolizemi ve vesmíru. Příkladem takové kolize je srážka dvou neutronových hvězd, které do toho okamžiku kroužily kolem sebe a postupně se přitom přibližovaly. Podobně se tak děje při srážce černých děr. Ale někdy jsou detekovány gravitační vlny bez zdánlivě zjevné a zřejmé příčiny. Takováto událost byla zaznamenána systémem LIGO/VIRGO (Laser Interferometer Gravitional-Wave Observatory v USA, postavené r. 2002) dne 14. ledna 2020; gravitační vlny přicházely ze směru od hvězdy Betelgeuse v Orionu, astronomicky označované jako Alpha Orionis, tj. nejjasnější hvězda tohoto souhvězdí. Betelgeuse je nyní v centru astronomické pozornosti, jelikož je známa kolísáním svého jasu, což se považuje za indikaci blížícího se stadia supernovy v astronomicky blízké budoucnosti.
Je možné spojovat detekované gravitační vlny a výbuch brzké supernovy Betelgeuse? Tato hvězda je rudým veleobrem, který už opustil stadium hlavní posloupnosti zhruba před milionem roků, přičemž rudým veleobrem je posledních 40000 let. Což znamená, že Betelgeuse už spotřebovala prakticky veškerý svůj vodík coby jaderné palivo, tj. jádro hvězdy se stává těžším, kolabuje a vyústí ve výbuch jako supernova. V poslední době Betelgeuse snižuje svůj jas, což navozuje mnoho diskusí o tom, že stadium supernovy je už na dosah a my takový fenomenální jev spatříme. Astrofyzikové však tuto myšlenku tak trochu hasí. Těžko totiž spočítat přesná čísla, ovšem počítají s tím, že příštích 100 tisíc let ke stadiu supernovy ještě nejspíš nedojde. Pokud ale hvězda tmavne, zcela jistě se něco významného děje. Existuje tedy spojitost s detekovanými gravitačními vlnami a snižováním jasu Betelgeuse? A následným výbuchem do stadia supernovy?.
Astronomové vědí, že Betelgeuse je proměnná hvězda a že její jas fluktuuje. Hvězdy jako je tato nejsou stabilními útvary ve vesmíru, jsou tzv. nepravidelně proměnné. Jejich jas je superpozicí pravidelných a nepravidelných změn. Typ právě zjištěných gravitačných vln je také nazýván jako náhlý, prudký, nečekaný. Je dost možné, že právě tento typ gravitačních vln vzniká při výbuchu supernovy, ale Betelgeuse ještě supernovou není a a nejspíš poměrně dlouhý čas nebude. Někteří odborníci soudí, že tyto vlny nemají přímou spojitost se samotnou Betelgeuse. A je pravdou, že ani detekce prudkých gravitačních vln nemusí být realitou.
.
Christopher Berry je astrofyzik, který gravitační vlny studuje v Centru pro mezioborový a astronomický výzkum v Northwestern University. Na Twitteru se o náhlých gravitačních vlnách zmínil takto: „Nový kandidát na gravitační vlny? Jsem skeptický k tomu, co zaznamenal systém LIGO, je zde trochu zmatenost, falešný signál přichází zhruba jednou za 25 let.“
Andy Howell z observatoře Las Cumbres zkoumá supernovy a temnou energii. Na Twitteru se vyjádřil podobně a celou věc označil za zmatenou. Upřesnil, že Betelgeuse je na obloze poněkud stranou od epicentra zmíněných gravitačních vln.

Takže to tu máme. Betelgeuse zatím v této chvíli stále není supernova. Nárazy gravitačních vln mohou být omyl a slábnutí jasu hvězdy je fyzikálně popsané a není hrozbou. Samozřejmě, Betelgeuse jednoho dne exploduje a od té chvíle naše noční obloha bude navždy jiná. Pro nás na Zemi však tato supernova nepředstavuje žádný problém.
Výbuch supernovy je obrovská událost, provázená též katastrofální smrtelnou radiací. Záření rentgenové a ultrafialové, k tomu je materiál hvězdy odvržen s obrovskou silou do okolí. Zcela smrtelné je záření gama, ale Betelgeuse nejspíš při svém zániku nevyprodukuje žádné z těchto záření. V každém případě jde o hvězdu vzdálenou 700 světelných roků, což je vzdálenost, která nás nemusí znepokojovat. Až dojde k výbuchu, změní se navždy tvar souhvězdí Orionu. A zůstane tam nový objekt, hodný zkoumání: Pozůstatek po supernově.

Překlad: Petr Dvořák
Zdroj: https://www.sciencealert.com/astronomers-detected-weird-gravitational-waves-from-the-direction-of-betelgeuse#.