jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 13:11 UTC
publikováno: 2021–01–02 | 11:22 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Křivoklátsko: Vyhodnocení roku 2020 v Roztokách
Uplynulý rok byl v mnoha ohledech nejednoduchý. V Roztokách se od předchozích let celé dekády odlišoval i v počasí. Mimořádně teplá zima 2019/2020 bez sněhu znamenala malou zásobu vodní vláhy, častý vítr vysušoval krajinu. Ačkoliv v rámci celé ČR byl rok 2020 teplotně slabě nadprůměrný, v Roztokách byl teplotně podprůměrný. Příčinou je častý výskyt teplotních inverzí v hlubokém údolí Berounky, kdy je v údolí nižší teplota, než na kopcích okolo. Celkově byl loňský rok také mimořádně oblačný s postupným dostatkem srážek, i když nejvíc pršelo na Moravě, zatímco západ Čech už byl srážkově spíše podnormální. Roztoky leží v pásmu průměrného ročního úhrnu srážek, podle srážkoměru v Karlově Vsi zde spadlo 540 mm za celý rok, což je 540 litrů na každý metr čtvereční. Zda je to dostatečné, může každý posoudit podle toho, jak se zelená vegetace. Rozhodně to bylo lepší, než v předchozích rocích, kdy masivně usychala tráva nebo i stromy.
Teplotně je naše obec docela komplikovaná, protože je v členitém terénu a na teplotě se výrazně podepisují zmíněné četné inverze. Jiné teploty budou v horní části, jiné v sídlišti, jiné u řeky, a to i v průběhu jediného dne. Měřím teplotu každou minutu na severní straně bytovky, měření není standardní (správně se má měřit přesně 2 m nad travnatým povrchem mimo zástavbu), ale jinou možnost nemám. Mám už k dispozici slušnou sadu dat od roku 2011, můžeme proto už poměrně dobře hodnotit průměrné teploty a extrémy.
.
Rok 2020 vyšel s průměrnou celoroční teplotou 9,9 °C, což je o 0,2 °C chladnější oproti celému období 2011–2020. Nenastaly žádné sériové vlny veder, jedinkrát bylo dosaženo teploty 35 °C dne 9. srpna. Podotýkám, že vůbec nejvyšší teplotu 39,1 °C změřil můj roztocký teploměr 22. července 2015 a absolutně nejnižší teplotu -21,7 °C v arktické vlně 12. února 2012. Rok 2020 však zdaleka nedosahoval takových nízkých teplot, minimum nastalo hned 2. ledna, a to pouhých -8,6 °C.
Zajímavé je vyhodnocení, odkdy dokdy se vyskytovaly dny s určitou teplotou vzduchu. Teplota 10 °C byla v Roztokách překračována od 10. ledna do 24. prosince (samozřejmě, ne po všechny dny tohoto období). Teplota nad 15 °C se vyskytovala mezi 12. březnem až 14. listopadem. Nad 20 °C vystupovala hodnota mezi 6. dubnem až 3. říjnem. Z letních 25 °C jsme se mohli těšit v období od 8. května do 22. září, a tropickou třicítku jsme zažívali od 12. června do 15. září, tj. zhruba tříměsíční období, kdy máme v Roztokách možnost tropických teplot. Vzhledem k mírně chladnějšímu roku přišly tropické třicítky mírně později, jinak se s nimi můžeme setkat už i v květnu, výjimečně i v dubnu.
.
Leden 2020 byl v Roztokách teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota 1,4 °C byla o 0,8 °C vyšší, než normál za referenční období 2011–2020. Nejvyšší lednová teplota vzduchu byla 14,1 °C dne 31. ledna, nejnižší -8,6 °C dne 2. ledna, což byla současně nejnižší teplota celého roku. Spadlo ale jen 7,5 mm srážek.

Únor byl velmi teplý, měl nejvyšší odchylku od průměrné teploty ze všech měsíců. Průměrná teplota byla 5,1 °C a odchylka směrem nahoru o celé 4,1 °C. Nejvyšší únorová teplota byla 14,7 °C dne 1. února, nejnižší pak -3,2 °C dne 9. února. Spadlo příznivých 47,6 mm srážek.

Březen už patřil k chladnějším měsícům, měl průměrnou teplotu 4,7 °C (byl chladnější, než únor), což byla odchylka -0,2 °C oproti normálu, tj. byl teplotně mírně podprůměrný. Maximální teplota dosáhla 18,2 °C dne 17. března, minimální -8,2 °C na konci března, dne 24. 3., takže moc nechybělo, aby překonala lednové minimum. Srážek napršelo 38,6 mm.

Duben měl průměrnou teplotu 9,9 °C, což v podstatě odpovídá i dlouhodobému normálu, byl jen o 0,1 °C teplejší. Nejvyšší dubnová teplota dosáhla 24,6 °C na samém konci dubna dne 28. 4., nejnižší -7,9 °C dne 1. dubna se opět blížila k absolutnímu ročnímu minimu. Srážek bylo jen 20,7 mm.

Květen byl chladný, měl z celého roku největší teplotní odchylku směrem dolů. Průměrná teplota byla 11,9 °C, což je o 2 °C nižší, než normál. Maximální teplota vzduchu v květnu byla 26,5 °C, takže jen sotva přesáhla letních 25 °C. Minimální teplota byla -1,4 °C dne 6. května. Srážek spadlo 53,6 mm, květen byl proto chladný a deštivý.

Červen byl v Roztokách také chladnější (na rozdíl od celé ČR, kde byl červen naopak teplotně slabě nadprůměrný), hlavně kvůli častým nočním teplotním inverzím. Průměrná červnová teplota v Roztokách byla 17,6 °C, což bylo o 0,7 °C méně, než je normál. Maximální teplota dosáhla tropických 32,9 °C dne 27. 6., minimální byla 5,7 °C dne 2. června — první měsíc, kdy nemrzlo. Srážkový úhrn činil 63,8 mm. V noci 16. června jsme na severní obloze mohli pozorovat úchvatné noční svítící oblaky, které se vyskytují kolem letního slunovratu a jsou poměrně vzácné.

Červenec byl také mírně chladnější, než u nás bývá obvyklé — průměrná teplota byla 19,2 °C, což je o 0,5 °C méně oproti normálu. Maximální teplota byla 33,5 °C dne 28. července, minimální 6,1 °C dne 13. července. Srážkový úhrn byl 38,9 mm. Také 5. července se po setmění na severní obloze rozzářily velkolepé noční svítící oblaky, které pokrývaly ohromnou část oblohy a tento úkaz byl zcela výjimečný.

Srpen byl po pár měsících teplotně nadprůměrným obdobím. Jeho průměrná měsíční teplota byla 19,7 °C (odchylka od normálu 0,6 °C) a stal se tak nejteplejším měsícem roku 2020. Možno dodat, že asi v 75 % bývá nejteplejším měsícem roku červenec, v asi 20 % srpen a zbývajících 5 % zastává červen. Nejvyšší teplota srpna 2020 byla rovných 35 °C dne 9. srpna, což byla současně nejvyšší teplota celého roku. Nejnižší teplota byla 7,4 °C dne 28. srpna a roční křivka teploty vzduchu už začíná zvolna klesat. Srážkový úhrn je krásných 109,1 mm, to však nutno připsat hlavně prudkým srážkám v bouřkách, nikoli „zahradnickému dešti“.
Září mělo průměrnou teplotu 14,4 °C a bylo tak o 0,1 °C teplejší, než normál — to považujeme za bezvýznamnou odchylku a září tak bylo teplotně normální vzhledem k desetiletému referenčnímu období 2011 až 2020. Nejvyšší zářijová teplota byla 30 °C dne 15. 9. a současně to byl poslední výskyt této teploty v roce 2020. Nejnižší teplota byla 1,6 °C na konci měsíce, dne 28. září, a dává tak najevo, že mrazíky jsou už na dosah. Napršelo 87,8 mm a měsíc tak byl srážkově docela vydatný.

Říjen měl průměrnou měsíční teplotu 9,7 °C, nejvýše vystoupila teplota dne 3. 10. na příjemných 22,5 °C, ale letní teploty se už v říjnu neočekávají. Tento den byl také poslední, kdy v roce 2020 teplota překročila hodnotu 20 °C. Teplotně byl říjen slabě nadprůměrný o 0,3 °C. Kupodivu nejnižší teplota stále neklesla pod 0 °C, dosáhla jen 0,8 °C dne 28. 10., ovšem přízemní mrazíky se už vyskytovaly, což poznáme podle ranního jíní, tzv. šedého mrazu, ojíněné trávy nebo skel automobilů. Úhrn srážek byl 46,6 mm, o poznání méně, než v letních měsících. V říjnu se už častěji vyskytuje teplotní inverze, provázená mlhami nebo nízkou inverzní oblačností, ze které nanejvýš mrholí a srážky vydatné nejsou.
V listopadu byla průměrná teplota vzduchu už jen 4,2 °C a častý výskyt mlh a inverzních situací. Teplotně byl v Roztokách listopad podprůměrný s odchylkou -0,6 °C. Maximální teplota 18,5 °C byla dosažena 2. 11., minimální -5,7 °C dne 30. 11. a srážkový úhrn byl pouhých 8,5 mm. Zásoby podpovrchových vod, nahromaděné přes léto, se pomalu snižovaly a moc nechybělo k tomu, aby opět přišlo mírné sucho. Dne 14. 11. byla naposledy v roce dosažena teplota 15 °C, pak bylo už jen chladněji.

Prosinec měl průměrnou teplotu 2,3 °C, byl o 0,3 °C chladnější, než je desetiletý normál. Nejvyšší teplota byla 11,7 °C dne 22. 12., což je tradiční vánoční obleva, kdy takřka každoročně v těchto dnech přichází několikadenní oteplení. Štědrý den 24. 12. byl poslední v roce, kdy byla dosažena teplota 10 °C. Nejnižší teplota -5,6 °C nastala hned 1. prosince. Srážkový úhrn činí 17,6 mm, prakticky veškeré srážky byly kapalné, nikoli sněhové.

Pro srovnání s celou Českou republikou uveďme také celorepublikové teplotní extrémy: Nejvyšší teplota v ČR byla v roce 2020 dne 11. 8. v Olomouci, a to 36,2 °C. Nejnižší -22 °C dne 1. 4. na Jizerce, ovšem to je mrazová kotlina, kde teploty klesají pod 0 °C i v létě. V celé oblasti střední Evropy bylo za rok 2020 zaznamenáno bezmála 4 miliony blesků, nejvíc bouřkový den byl 22. 8. Maximální srážky za jediný den spadly v Bílém Potoce v Jizerských horách dne 20. 6. a kupodivu se nejednalo o bouřkové přívalové srážky, ale o vytrvalý déšť.
.
Jaký asi bude rok 2021? Klimatologické modely ukazují všechny následující měsíce jako teplotně nadprůměrné a většinou srážkově kolem normálu. Sušší by měl být červen i prázdninové měsíce, to však nepopírá, že může přijít místní bouřka s prudkými přívalovými srážkami. První dosažení 20 °C pravděpodobně nastane koncem března nebo v první polovině dubna. První třicítku můžeme očekávat koncem dubna nebo v červnu. Zbytek současné zimy by měl být převážně bez sněhu a s vyššími teplotami vzduchu, nelze však vyloučit ojedinělé vpády arktického vzduchu a několikadenní ochlazení včetně napadání sněhu. Trendy z posledních desetiletí směřují k vyšším teplotám a většímu suchu, je tedy důležité udržovat zásoby vody např. pro zalévání zahrad. .