jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–24 | 00:20 UTC
publikováno: 2023–11–15 | 10:28 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Zima 2023/2024: Sněhové podmínky v Evropě
Podle webu Severe Weather bude středoevropská zima na sníh chudá. Zatímco na severoamerickém kontinentu by v určitých regionech mělo být nadprůměrné množství sněhu v důsledku El Niňa, u nás bude sněhu statisticky málo.

Severe Weather píše: Ve Spojených státech a Kanadě vidíme zvýšený potenciál sněhových srážek, ale v Evropě je výhled sněhových srážek slabý. Podíváme se na nejnovější úplné předpovědi sněhových srážek a trendy, přičemž nyní jsou k dispozici i březnové údaje.

Je již dobře známo, že v nadcházející zimě bude hrát velkou roli silný jev El Niño v Tichém oceánu. Nejprve se v rychlosti podíváme na současný stav El Niña a na to, jak se bude podle očekávání vyvíjet v příštím roce.

ENSO je zkratka pro "El Niño Southern Oscillation". V této oblasti rovníkového Tichého oceánu se střídají teplé a studené fáze. Obvykle dochází ke změně fáze přibližně jednou za 1-3 roky. V současné době se nacházíme v teplé fázi ENSO zvané El Niño. Její síla bude vrcholit v zimním období na severní polokouli a změní se tak charakter počasí na celém světě.

ENSO významně ovlivňuje tropické srážky, tlakové poměry a složitou výměnu mezi oceánem a atmosférou. S vývojem jednotlivých fází můžeme pozorovat rozsáhlé tlakové změny v tropech. Tyto změny s určitým zpožděním ovlivňují cirkulaci počasí nad zbytkem světa. Teplá fáze ENSO snižuje atmosférický tlak nad středním a východním Pacifikem, a utváří vyšší tlak na západě.
Tím výrazně mění systém zpětné vazby mezi atmosférou a oceánem. Tento systém zpětné vazby šíří vliv ENSO globálně, zejména na průběh zimních teplot a sněhových srážek.

El Niño si můžete prohlédnout v nejnovější analýze oceánských anomálií NOAA níže. Jedná se o oblast s nadnormálními teplotami oceánu v rovníkovém Tichém oceánu. Špičkové anomálie teplot oceánů dosahují více než 5 stupňů Celsia nad normál.
El Niño obvykle vzniká v době slabých pasátů, které nám mohou hodně napovědět o stavu globální cirkulace. Tyto anomálie teploty oceánů tak upozorňují na stav ENSO.
Změna mezi teplou a studenou fází může být v některých případech rychlá.

Studená fáze ENSO, nazývaná La Niña, se během zimy rychle rozpadla a na začátku jara se postupně nastoupila nadprůměrná teplota povrchových vod oceánu.

Některé scénáře ukazují pokračování El Niña, většina se pohybuje v neutrální zóně kolem nuly a některé dokonce počítají s novou studenou fází La Niña. To jde příliš daleko do budoucnosti a v současnosti to nemá velkou relevanci, ale je zajímavé sledovat dlouhodobý vývoj, protože na něm závisí naše počasí.
Jaký bude vliv na průběh zimního počasí a potenciál sněhových srážek v zimě 2023/2024? Na Evropu je vliv slabý, protože je příliš vzdálená od oblastí, kde se El Niño vyskytuje. To však neznamená, že je vliv nulový. V datech je prostě příliš mnoho šumu na to, aby bylo možné najít spolehlivý specifický vzorec El Niño.
ENSO skutečně mění počasí v globálním měřítku. Ale kromě přímého vlivu na Severní Ameriku a další bližší regiony působí na Evropu ještě mnoho dalších faktorů, které většinou mají větší význam, než ENSO.

Na většině evropského kontinentu se předpokládá méně sněhu, než je obvyklé, s výjimkou Alp a vyšších částí severní Evropy. Prosincová předpověď sněhových srážek ukazuje, že na většině kontinentu, kromě nejsevernějších oblastí, budou sněhové srážky podprůměrné. To pravděpodobně souvisí se západním až jihozápadním prouděním nad většinou Evropy.

V lednové předpovědi se opakuje stejné schéma. Kromě obvyklých vyšších poloh se nepředpokládá žádná výrazná oblast se zvýšenou akumulací sněhu. Únor nevykazuje žádnou změnu, kromě nárůstu sněhových srážek ve stejných známých oblastech. Z toho vyplývá, že únor má sice tendenci k větším úhrnům srážek, ale nikoli k většímu množství studeného vzduchu.

Máme už k dispozici údaje o předpovědi sněhových srážek na březen. Březen může být samozřejmě stále chladný a sněžení může nastat. Avšak pro většinu Evropy je predikováno rovněž podprůměrné množství napadlého sněhu. .
Dlouhodobá předpověď počasí je, jak známo, obtížný úkol. Sledujeme trendy a pravděpodobnosti, ale klíčová je stále variabilita. Čím více údajů o předpovědi je možno sledovat, tím lepší představu dostaneme, jaký je nejpravděpodobnější scénář.