jasno — tisk
čas výtisku: 2024–06–21 | 14:02 UTC
publikováno: 2024–02–01 | 21:47 UTC
autor článku: Petr Dvořák
Video: Letecká meteorologie 16. díl
Po delší době vyšel opět další díl seriálu Letecká meteorologie. Tento se zabývá vlhkostí vzduchu, jejím vyjádřením a vzájemnými vztahy. Vlhkost vzduchu hraje důležitou roli v termodynamických procesech v atmosféře, je klíčová pro vznik a vývoj srážek nebo např. pro dohlednost. .